skip to Main Content

Korte uitleg

Het hebben van familie, vrienden en bekenden is voor iedereen belangrijk. Het maakt het leven de moeite waard. Vaak gaat dit vanzelf. Op school, op het werk, bij een vereniging. Overal ontmoet je mensen. Zo krijg je een netwerk. Maar voor sommige mensen is dit niet zo vanzelfsprekend. Mensen die vallen onder de Wet Langdurige Zorg en die ondersteuning nodig hebben, kennen vaak minder mensen, terwijl ze dat wel graag zouden willen.

Aan de slag met sociale netwerken - Vilans

 

Cliëntenorganisaties LFB, KansPlus en LSR zijn tussen 2016 en 2018 op zoek gegaan naar zorginstellingen in de gehandicaptenzorg, die gericht werken aan het versterken van het netwerk van de mensen die bij hen wonen en zorg en ondersteuning krijgen.” De gids van Vilans ‘Aan de slag met sociale netwerken’ was hierbij behulpzaam.

In onze zoektocht naar goede voorbeelden hebben we een aantal criteria gehanteerd. Zie kader.

Criteria goede voorbeelden van netwerkversterking

  • De aanpak moet zich richten op de driehoek: persoon met de beperking, familie en andere naasten, zorgprofessionals. Ze zijn alle drie actief betrokken bij de ontwikkeling, keuze en toepassing van de aanpak/methodiek. Daarbij is het cliëntenperspectief, dat wil zeggen de wensen en de belevingswereld van de persoon die ondersteuning krijgt, leidend.
  • De aanpak is niet slechts een instrument, maar een visie, een gedachtengoed waarbinnen instrumenten en methodieken worden gebruikt.
  • De aanpak houdt rekening met het individu. Iedereen vraagt iets anders. De ondersteuning wordt hierop aangepast.
  • De aanpak is zo veel als mogelijk geïntegreerd in het dagelijkse zorg- en ondersteuningsproces

In dit magazine leest u de verhalen van de mensen die direct betrokken waren bij het versterken van het netwerk.

De zorgprofessionals uit de zorginstellingen vertellen over de eigen, unieke aanpak en de valkuilen en randvoorwaarden.  Maar wat dit magazine vooral bijzonder maakt zijn de ervaringen van de mensen die ondersteuning nodig hebben zélf en hun familie. U leest waarom ze hun netwerk wilden vergroten, wat hun rol was. En vooral, wat heeft het hen opgeleverd.

Wij hopen dat de goede voorbeelden een inspiratie zijn voor mensen die ondersteuning nodig hebben, familie en naasten en zorgprofessionals van zorginstellingen in de gehandicaptenzorg.

Dit e-magazine wordt u aangeboden in het kader van de Kwaliteitsagenda gehandicaptenzorg ‘Ik doe mee! Samen Sterk voor Kwaliteit’ waarin een coalitie van verschillende partijen in de zorg (Ieder(in), KansPlus, LFB, LSR, MEE Nederland, NVAVG, VGN, V&VN, ZorginstituutNederland, de inspectie en het ministerie van VWS), werken aan het verbeteren van de kwaliteit van de gehandicaptenzorg. Meer informatie op de websites van de cliëntenorganisaties: www.hetlsr.nl , www.lfb.nu en www.kansplus.nl en op www.volwaardig-leven.nl.

Back To Top